Teenused

Toodete ja teenuste aktiivne müük

 • Suurendame järsult teie toote või teenuse läbimüüki.
 • Korraldame kogu müügitegevuse teie aega ja vaeva kulutamata.
 • Teie ülesandeks jääb vaid lepingute sõlmimine, toote kohale viimine ja arveldamine.

Uute klientide leidmine

 • Teie müügimeeskonna kasutegur kasvab kuna müügimeeste käsutuses on pidev uute potentsiaalsete klientide voog.
 • Efektiivsema töökorraduse läbi kasvab teie ettevõtte käive ja kasum.
 • Müügimeeskonna edukam tegevus kasvatab töötajate rahulolu.

Kliendibaaside korrastamine ja täiendamine

 • Kasvab müügiosakonna effektiivsus.
 • Kõik müügipakumised jõuavad õigete isikuteni.
 • Paraneb müügi juhtimine ja prognoosimine.

Turunduskampaanite toetus, kiire info edastus

 • Kampaaniate järeltoetus aitab suurendada nende kasutegurit.
 • Kiire tagasiside klientidelt annab võimaluse uusi kampaaniad korraldada oluliselt edukamalt.
 • Mistahes sõnumi kiire ja vahetu edastamine õigele isikule.

Uuringute-küsitluste tehniline teostus

 • Päästame teid oma meeskonna koormamisest väga töömahukast helistamistööst.
 • Küsitluste läbiviimise kiirus kasvab märgavalt.
 • Helistavad inimsed, kellele see on iga päevane töö.