Uuringute ja küsitluste tehniline teostus

  • Päästame teid oma meeskonna koormamisest väga töömahukast helistamistööst.
  • Küsitluste läbiviimise kiirus kasvab märgavalt.
  • Helistavad inimesed, kellele see on igapäevane töö.

Vajadust mõista oma klientide (või ka laiema üldsuse) arvamust uue või olemasoleva toote või teenuse kohta tuleb ette ilmselt igal ettevõttel. Saadud informatsioon aitab mõista meie klientide suhtumist ning potentsiaalset ostuvalmidust. Taaskord telefon sidevahendina on lihtsaim, kiireim ja efektiivsem vahend küsitluse või uuringu läbi viimiseks.

Lihtsamate küsitluste puhul aitame koostada ka küsimustikke ja andmebaase. Professionaalsetele uuringufirmadele pakume töö tehnilist teostust.

Hinnakujunduse esialgseks aluseks pea kõikidel juhtudel on telefonimüüja ühe töötunni tasu, milleks on reeglina 14 eurot (+20%). Reeglina alustame tegevust testtööga, mille käigus peab klient arvestama kulu tunnitasu arvestuses. Testi eesmärk on tuvastada kliendibaasi reageering ning eelkõige tulemuseks kulutatav aeg ja kulu rahas (ehk kulu per tulemus). Testi mahuks on sõltuvalt töö keerukusest 7 – 21 töötundi. Testi tulemused analüüsime koostöös kliendiga ning viime sisse muudatused, mille vajalikkusele testtöö viitas. Testi tulemus annab meile võimaluse planeerida ja reguleerida helistamise kulgu ja ajakava. Testi lõppedes saame teada ka tegeliku kulu per oodatud tulemus, mis annab meile võimaluse jätkata ka nn „tükitasu“ alusel. Mingeid muid tasusid kuludele reeglina ei lisandu.

Võta meiega ühendust:

+372 6191375

Vastame sulle tööpäeva jooksul